วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี จัดโครงการ “มหัศจรรย์...สวรรค์บนดิน ถิ่นอีสานเหนือ” สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของภูมิภาค สร้างแหล่งและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ เชิงศาสนา ในพื้นที่ จ.อุดรธานีและ จ.หนองคาย


   วันนี้ (14 ก.ค. 56) ที่วัดกุมภประดิษฐ์ เขตเทศบาลตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี และสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย  นำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวลาว สื่อมวลชน พุทธศาสนิชน ร่วมประกอบพิธีห่มผ้าสไบหลวงพ่อแสนห้า หนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 ส ของจังหวัดหนองคาย  และเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์...สวรรค์บนดิน ถิ่นอีสานเหนือ  ที่ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 56

พระปฐมรัตนบูรพาจารย์ มหาเจดีย์  วัดป่าภูก้อน
   
    โดยในวันที่ 13 ก.ค. เป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยการเข้านมัสการพระบรมสารีริกธาตุ รูปหล่อบูรพาจารย์สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 6 องค์ ภายในองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์ มหาเจดีย์ ที่วัดป่าภูก้อน และเดินทางเข้านมัสการพระอาจารย์อินถวาย สันตุสสโก และรับฟังพระธรรมเทศนาที่วัดป่านาคำน้อย ก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดป่าบ้านค้อ นมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล ที่จัดแสดงประวัติของหลวงพ่อทูล อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะต่างๆ

พระอาจารย์อินถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย 
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล  วัดป่าบ้านค้อ 
      
     ในส่วนของวันนี้ 14 ก.ค. 56 เป็นการประกอบพิธีห่มผ้าสไบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 ส ของจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 ส เมื่อปี 2555 เริ่มต้นด้วยหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง, หลวงพ่อพระเสี่ยง วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย, หลวงพ่อสีบุญเฮือง วัดหลวงพิสัยเจติยาราม อ.โพนพิสัย, หลวงพ่อพระสวย วัดยอดแก้ว อ.เมือง, หลวงพ่อพระเสาร์ วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ อ.เมือง, หลวงพ่อพระสุก วัดศรีคุณเมือง อ.เมือง, หลวงพ่อพระแสง วัดศรีษะเกษ อ.เมือง, หลวงพ่อทองแสน วัดท่าคกเรือ อ.ท่าบ่อ และหลวงพ่อแสนห้า วัดกุมภประดิษฐ์ อ.ท่าบ่อ


     ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของภูมิภาค ในการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวในการที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆเชิงศาสนา และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเชิงด้านศาสนาให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬเพิ่มมากขึ้น

อภิชาติ แสงรุ่ง ข่าว NC News รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น